14 Tu thân quả dục

đăng 02:01 11 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

修身寡欲,勤儉齊家

禁止奢華,須防後用

得榮思辱,居安思危

道高徳重,不恥劑衣

Tu thân quả dục, cần kiệm tề gia

Cấm chỉ xa hoa, tu phòng hậu dụng

Đắc vinh tư nhục, cư an tư nguy

Đạo cao đức trọng, bất sỉ tề yComments