18 Gia trung đổ bác

đăng 02:11 11 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

家中賭博,男女皆惡

家中有琴,女子不淫

家中有棋,男子必衰

家中有制,男女守禮

Gia trung đổ bác, Nam nữ giai ác

Gia trung hữu cầm, Nữ tử bất dâm

Gia trung hữu kì, Nam tử tất suy

Gia trung hữu chế, Nam nữ thủ lễComments