20 Hôn nhân trạch phối

đăng 02:15 11 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

婚姻擇配,先齊家風

清潔閨房,主饋頻藻

寡言謹厚,執順唱隨

德荇表儀,不須顔色

子資母德,女出宮妃

子孝孫慈,妻賢子貴

Hôn nhân trạch phối, tiên tề gia phong

Thanh khiết khuê phòng, chủ quỹ tần tảo

Quả ngôn cẩn hậu, chấp thuận xướng tùy

Đức hạnh biểu nghi, bất tu nhan sắc

Tử tư mẫu đức, nữ xuất cung phi

Tử hiếu tôn từ, thê hiền tử quýComments