21 Nghiệt thê bại tự

đăng 23:25 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

孽妻敗嗣,妒婦亂家

巧譎是邪,驕訛是詐

婦人內助,盛衰之由

賢女敬夫,癡人畏婦

Nghiệt thê bại tự, Đố phụ loạn gia

Xảo quyệt thị tà, Kiêu ngoa thị trá

Phụ nhân nội trợ, Thịnh suy chi do

Hiền nữ kính phu, Si nhân úy phụComments