22 Bất chánh chi nữ

đăng 23:26 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

不正之女,羞以為妻

不正之人,羞以為臣

女知守節,猶士守身

賢妻家寳,賢臣國珍

Bất chánh chi nữ, Tu dĩ vi thê

Bất chánh chi nhân, Tu dĩ vi thần

Nữ tri thủ tiết, Do sĩ thủ thân

Hiền thê gia bảo, Hiền thần quốc trânComments