24 Nữ vật tham tài

đăng 23:33 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 23:34 13 thg 6, 2013 ]

女勿貪財,男勿貪色

色易殺人,財易殺身

術詐遺之,子孫者亡

道德遺之,子孫者昌

Nữ vật tham tài, Nam vật tham sắc

Sắc dịch sát nhân, Tài dịch sát thân

Thuật trá di chi, Tử tôn giả vong

Đạo đức di chi, Tử tôn giả xươngComments