26 Tử quả hiền hĩ

đăng 23:37 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

子果賢矣,今雖貧賤

後必富貴,子不肖矣

今雖富貴,後必貧賤

骨肉貧者,情不可疏

Tử quả hiền hĩ, Kim tuy bần tiện

Hậu tất phú quý, Tử bất tiếu hĩ

Kim tuy phú quý, Hậu tất bần tiện

Cốt nhục bần giả, Tình bất khả sơComments