31 Cùng nhân vật mạ

đăng 23:45 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

窮人勿罵,窮寇勿追

鳥窮則飛,犬窮則吠

人貪財死,鳥貪食亡

饑寒切身,不顧廉恥

Cùng nhân vật mạ, Cùng khấu vật truy

Điểu cùng tắc phi, Khuyển cùng tắc phệ

Nhân tham tài tử, Điểu tham thực vong

Cơ hàn thiết thân, Bất cố liêm sỉComments