32 Tự tiên trách kỉ

đăng 23:46 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

自先責己,而後責人

含血噴人,先污我口

惡言出口,凶神鍳臨

善念于心,吉身自現

Tự tiên trách kỉ, Nhi hậu trách nhân

Hàm huyết phún nhân, Tiên ô ngã khẩu

Ác ngôn xuất khẩu, Hung thần giám lâm

Thiện niệm vu tâm, Cát thân tự hiệnComments