33 Tích thiện phùng thiện

đăng 23:48 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

積善逢善,積惡逢惡

仔細思量,天地不錯

人厚遇厚,處處相逢

謀深禍深,冤冤相報

若遲不報,時身未到

種瓜得瓜,種豆得豆

天網恢恢,蔬而不漏

Tích thiện phùng thiện, Tích ác phùng ác

Tử tế tư lượng, Thiên địa bất thác

Nhân hậu ngộ hậu, Xử xử tương phùng

Mưu thâm họa thâm, Oan oan tương báo

Nhược trì bất báo, Thì thân vị đáo

Chủng qua đắc qua, Chủng đậu đắc đậu

Thiên võng khôi khôi, Sơ nhi bất lậuComments