34 Hoàng thiên bất phụ

đăng 23:49 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

皇天不負,有讀書人

皇天不負,有道心人

皇天不負,有好心人

Hoàng thiên bất phụ, Hữu độc thư nhân

Hoàng thiên bất phụ, Hữu đạo tâm nhân

Hoàng thiên bất phụ, Hữu hảo tâm nhânComments