35 Thương nhân chi ngữ

đăng 23:51 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

傷人之語,反傷其身

用心不良,豈無果報

父母行惡,遺害子孫

Thương nhân chi ngữ, Phản thương kì thân

Dụng tâm bất lương, Khởi vô quả báo

Phụ mẫu hành ác, Di hại tử tônComments