36 Họa phúc vô môn

đăng 23:53 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

禍福無門,惟人所召

欲知禍福,先看子孫

自家而知,何必問誰

Họa phúc vô môn, Duy nhân sở triệu

Dục tri họa phúc, Tiên khán tử tôn

Tự gia nhi tri, Hà tất vấn thùyComments