38 Nhân vô viễn lự

đăng 23:56 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

人無遠慮,心有近憂

謹則無憂,忍則無辱

人間囚獄,還是無良

天下公侯,皆由有德

Nhân vô viễn lự, Tâm hữu cận ưu

Cẩn tắc vô ưu, Nhẫn tắc vô nhục

Nhân gian tù ngục, Hoàn thị vô lương

Thiên hạ công hầu, Giai do hữu đứcComments