40 Ái hiền như lan

đăng 23:58 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

愛賢如蘭,畏惡如虎

城中失火,禍及池魚

危邦不入,亂邦不居

兵革之間,手身為大

Ái hiền như lan, Úy ác như hổ

Thành trung thất hỏa, Họa cập trì ngư

Nguy bang bất nhập, Loạn bang bất cư

Binh cách chi gian, Thủ thân vi đạiComments