43 Ư ngã thiện giả

đăng 00:13 14 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

於我善者,我亦善之

於我惡者,我亦善之

我有善念,天必隨之

彼既為惡,有惡人治

Ư ngã thiện giả, Ngã diệc thiện chi

Ư ngã ác giả, Ngã diệc thiện chi

Ngã hữu thiện niệm, Thiên tất tùy chi

Bỉ kí vi ác, Hữu ác nhân trìComments