45 Quân tử cẩn ngôn

đăng 00:15 14 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

君子謹言,慎其言語

不干己事,莫可當頭

無益之言,自有著口

Quân tử cẩn ngôn, Thận kì ngôn ngữ

Bất kiền kỉ sự, Mạc khả đương đầu

Vô ích chi ngôn, Tự hữu trứ khẩuComments