46 Quả ngôn trạch giao

đăng 00:16 14 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

寡言擇交,多言勿結

多言是月,寡言是忠

一言不信,千言無用

讒言勿信,反間勿行

厺食去兵,信不可去

Quả ngôn trạch giao, Đa ngôn vật kết

Đa ngôn thị nguyệt, Quả ngôn thị trung

Nhất ngôn bất tín, Thiên ngôn vô dụng

Sàm ngôn vật tín, Phản gian vật hành

Khứ thực khứ binh, Tín bất khả khứComments