47 Thính kì ngôn ngữ

đăng 00:32 14 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

聴其言語,觀其眸子

白眼者凶,黑眼者善

有心無相,相自心生

有心無心,相從心滅

順德者昌,逆德者亡

Thính kì ngôn ngữ, Quan kì mâu tử

Bạch nhãn giả hung, Hắc nhãn giả thiện

Hữu tâm vô tương, Tương tự tâm sinh

Hữu tâm vô tâm, Tương tòng tâm diệt

Thuận đức giả xương, Nghịch đức giả vongComments