49 Dĩ tiểu nhân tâm

đăng 00:35 14 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

以小人心,度君子腹

君子所為,小人不識

聖人積德,不積其財

君子謀道,不謀其食

Dĩ tiểu nhân tâm, Độ quân tử phúc

Quân tử sở vi, Tiểu nhân bất thức

Thánh nhân tích đức, Bất tích kì tài

Quân tử mưu đạo, Bất mưu kì thựcComments