50 Phi kỉ chi sắc

đăng 00:36 14 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

非己之色,君子不淫

非己之財,君子不取

不義之富,視如浮雲

救急賑貧,寬則得眾

Phi kỉ chi sắc, Quân tử bất dâm

Phi kỉ chi tài, Quân tử bất thủ

Bất nghĩa chi phú, Thị như phù vân

Cứu cấp chẩn bần, Khoan tắc đắc chúngComments