51 Bình thời giảng vũ

đăng 00:37 14 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

平時講武,亂時讀書

君子見幾,不俟终日

Bình thời giảng vũ, Loạn thời độc thư

Quân tử kiến ki, Bất sĩ chung nhậtComments