54 Minh minh hoàng tổ

đăng 00:41 14 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

明明皇祖,垂訓有五

內作色荒,外作禽荒

甘酒嗜音,峻宇雕墻

有一于此,未或不忘

Minh minh hoàng tổ, Thùy huấn hữu ngũ

Nội tác sắc hoang, Ngoại tác cầm hoang

Cam tửu thị âm, Tuấn vũ điêu tường

Hữu nhất vu thử, Vị hoặc bất vongComments