55 Huấn tử nghĩa phương

đăng 00:42 14 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

訓子義方,失孝者八

學問不勤,賭博亡身

酒色爭鬥,盜偷奔走

爭訟敗家,宗族不和

父母不愛

Huấn tử nghĩa phương, Thất hiếu giả bát

Học vấn bất cần, Đổ bác vong thân

Tửu sắc tranh đấu, Đạo thâu bôn tẩu

Tranh tụng bại gia, Tông tộc bất hòa

Phụ mẫu bất áiComments