56 Tri quá nhi cải

đăng 00:43 14 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

知過而改,亦可為賢

有過不改,失孝尤大

Tri quá nhi cải, Diệc khả vi hiền

Hữu quá bất cải, Thất hiếu vưu đạiComments