57 Giáo nữ chi pháp

đăng 00:45 14 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

教女之法,先正其身

婦人妊娠,勿食惡肉

勿听哀聲,正道而行

口無邪說,飲食失節

居處失常,外感內傷

病生多滯

Giáo nữ chi pháp, Tiên chánh kì thân

Phụ nhân nhâm thần, Vật thực ác nhục

Vật thính ai thanh, Chánh đạo nhi hành

Khẩu vô tà thuyết, ẩm thực thất tiết

Cư xử thất thường, Ngoại cảm nội thương

Bệnh sinh đa trệComments