58 Nữ tử bất học

đăng 00:47 14 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

女子不學,不知禮義

男子不學,不達事理

讀書求理,造燭求明

子孫雖賢,不教不明

Nữ tử bất học, Bất tri lễ nghĩa

Nam tử bất học, Bất đạt sự lí

Độc thư cầu lí, Tạo chúc cầu minh

Tử tôn tuy hiền, Bất giáo bất minhComments