60 Vạn khoảnh lương điền

đăng 00:49 14 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

萬頃良田,不如簿藝

天金遺子,不如一經

Vạn khoảnh lương điền, Bất như bộ nghệ

Thiên kim di tử, Bất như nhất kinhComments