06 Bất giáo nhi thiện

đăng 04:31 9 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:47 11 thg 6, 2013 ]

不教而善,非聖而何

教而後善,非賢而何

教而不善,非愚而何

困而知之,非智而何

Bất giáo nhi thiện, Phi thánh nhi hà

Giáo nhi hậu thiện, Phi hiền nhi hà

Giáo nhi bất thiện, Phi ngu nhi hà

Khốn nhi tri chi, Phi trí nhi hàComments