28 Cú vô dã nhân

đăng 23:38 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 23:39 13 thg 6, 2013 ]

笱無野人,莫養君子

笱無君子,莫治野人

居必擇鄰,交必擇友

患難相救,過失相規

Cú vô dã nhân, Mạc dưỡng quân tử

Cú vô quân tử, Mạc trì dã nhân

Cư tất trạch lân, Giao tất trạch hữu

Hoạn nan tương cứu, Quá thất tương quyComments