03 Nghi vị vũ nhi trù mậu

đăng 01:53 5 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 10:16 8 thg 12, 2013 ]

宜未雨而綢繆,毋臨渴而掘井。

自奉必須儉約,宴客切勿留連。

Nghi vị vũ nhi trù mậu, vô lâm khát nhi quật tỉnh.

Tự phụng tất tu kiệm ước, yến khách  thiết vật lưu liên.


Trù bị lúc còn chưa mưa, chớ đợi lúc khát mới đào giếng.

Tự dâng biếu phải  kiệm ước, chớ thết đãi khách khứa liên miên.