06 Tỳ mỹ thiếp kiều

đăng 02:00 5 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 12:54 8 thg 6, 2013 ]

婢美妾嬌,非閨房之福。

奴僕勿用俊美,妻妾切忌艷妝。

Tỳ mỹ thiếp kiều, phi khuê phòng chi phúc

Nô bộc vật dụng tuấn mỹ, thê thiếp thiết kỵ diễm trang.


Tỳ thiếp xinh đẹp, không có phúc chốn khuê phòng.

Tôi tớ chớ dùng giỏi đẹp,  thê thiếp cấm ham trang sức.