07 Tổ tông tuy viễn

đăng 02:01 5 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 12:55 8 thg 6, 2013 ]

祖宗雖遠,祭祀不可不誠;

子孫雖愚,經書不可不讀。

Tổ tông tuy viễn, tế tự bất khả bất thành

Tử tôn tuy ngu, kinh thư bất khả bất độc.


Tổ tông dù xa, thờ cúng không thể không thành tâm.

Con cháu dù ngu, kinh sách không thể không tìm độc.


Comments