08 Cư thân vụ kỳ chất phác

đăng 02:08 5 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 12:56 8 thg 6, 2013 ]

居身務期質樸,教子要有義方;

勿貪意外之財,勿飲過量之酒。

Cư thân vụ  kỳ chất phác, giáo tử yếu hữu nghĩa phương

Vật tham ý ngoại chi tài, vật ẩm quá lượng chi tửu


Giữ mình chất phát, chuyên cần; dạy con phải theo nghĩa phép.

Chớ tham lam của ngoại ý, chớ uống rượu quá say sưa.


Comments