09 Dữ kiên khiêu mậu dịch

đăng 02:10 5 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 12:58 8 thg 6, 2013 ]

與肩挑貿易,勿佔便宜;

見貧苦親鄰,須多溫恤。

Dữ kiên khiêu mậu dịch, vật chiếm tiện nghi.

Kiến bần khổ thân lân, tu đa ôn tuất.


Với kẻ buôn gánh bán bưng, chớ chiếm phần tiện lợi.

Thấy người nghèo khổ thân gần, nên rộng lòng giúp đỡ.


Comments