10 Khắc bạc thành gia

đăng 02:12 5 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 12:59 8 thg 6, 2013 ]

刻薄成家,理無久享;

倫常乖舛,立見消亡。

Khắc bạc thành gia, lý vô cửu hưởng

Luân thường quai suyến, lập kiến tiêu vong.


Bốc lột làm nên cửa nhà, không lý nào hưởng được lâu.

Trái ngược luân thường đạo lý, nay mai sẽ thấy tiêu vong.


Comments