11 Huynh đệ thúc điệt

đăng 02:23 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 13:00 8 thg 6, 2013 ]

兄弟叔侄,須多分潤寡;

長幼內外,宜法屬辭嚴。

Huynh đệ thúc điệt, tu đa phân nhuận quả

Trưởng ấu nội ngoại, nghi pháp thuộc từ nghiêm.


Anh em, chú cháu nên nhiều chia ít bù.

Già trẻ, nội ngoại nên lễ phép, tôn kính.


Comments