16 Vô thị thế lực

đăng 02:47 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 13:05 8 thg 6, 2013 ]

毋恃勢力而凌逼孤寡,

勿貪口腹而恣殺生禽。

Vô thị thế lực nhi lăng bức cô quả.

Vật tham khẩu phúc nhi tứ sát sinh cầm.


Chớ cậy thế lực mà ép bức người cô quả.

Chớ ham ăn uống mà giết hại sinh cầm.


Comments