19 Khinh thính phát ngôn

đăng 02:59 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 12:42 8 thg 6, 2013 ]

輕聽發言,安知非人之譖訴,當忍耐三思;

因事相爭,安知非我之不是,須平心暗想。

Khinh thính phát ngôn, an tri phi nhân chi sàm tố, đương nhẫn nại tam tư

Nhân sự tương tranh, an tri phi ngã chi bất thị, tu bình tâm ám tưởng


Phát ngôn mà coi thường người nghe, xem chừng kẻ gièm pha vu cáo, nên nhẫn nại nghĩ trước.

Vì việc mà tranh giành với nhau, xem chừng mình là người không phải, nên bình tâm  nghĩ ngợi .

Comments