20 Thí huệ vật niệm

đăng 03:06 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 12:38 8 thg 6, 2013 ]

施惠勿念,受恩莫忘。

凡事當留余地,得意不宜再往。

Thí huệ vật niệm, thụ ân mạc vong

Phàm sự đương lưu dư địa, đắc ý bất nghi tái vãng.


Làm ơn chớ nghĩ, chịu ơn chớ quên.

Làm việc nên giữ mức vừa với mình, đạt được ý mình rồi thì nên thôi.


Comments