22 Thiện dục nhân kiến

đăng 03:10 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 12:34 8 thg 6, 2013 ]

善欲人見,不是真善;

惡恐人知,便是大惡。

Thiện dục nhân kiến, bất thị chân thiện

Ác khủng nhân tri, tiện thị đại ác


Làm thiện muốn người ta thấy, điều thiện ấy không thực.

Làm ác sợ người ta biết, điều ác ấy thực to.


Comments