23 Kiến sắc

đăng 03:12 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 12:33 8 thg 6, 2013 ]

見色而起淫心,報在妻女;

匿怨而用暗箭,禍延子孫。

Kiến sắc nhi khởi dâm tâm, báo tại thê nữ

Nặc oán nhi dụng ám tiễn, họa đình tử tôn.


Thấy gái đẹp mà nổi lòng dâm, vợ con chịu quả báo.

Giấu oán giận mà ngầm làm hại, con cháu chịu vạ lây


Comments