24 Gia môn hòa thuận

đăng 03:13 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 12:32 8 thg 6, 2013 ]

家門和順,雖饔飧不繼,亦有余歡;

國課早完,即囊橐無余,自得至樂。

Gia môn hòa thuận, tuy ung san bất kế, diệc hữu dư hoan

Quốc khóa tảo hoàn, tắc năng tháo vô dư, tự đắc chí lạc.


Cửa nhà hòa thuận, tuy bữa ăn không đủ,vẫn có vui vầy

Học hành sớm đạt, dẫu của không dư dật, vẫn được vui sướng.


Comments