26 Thủ phận an mệnh

đăng 03:16 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 12:30 8 thg 6, 2013 ]

守分安命,順時聽天。

為人若此,庶乎近焉。 

Thủ phận an mệnh, thuận thời thính thiên.

Vi nhân nhược thử, thứ hồ cận yên


Giữ phận an mệnh,vâng theo lệnh trời

Làm người như thế, gần được rồi vậy.


Comments