17 Quai tịch tự thị

đăng 02:55 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 12:43 8 thg 6, 2013 ]

乖僻自是,悔誤必多;

頹惰自甘,家道難成。

Quai tịch tự thị, hối ngộ tất đa

Đồi nọa tự cam, gia đạo nan thành


Gàn dở, bất chính rồi tự cho mình phải, hối hận và lầm lẫn tất nhiều.

Bại hoại, biếng nhác mà tự cam chịu, sản nghiệp gia đình khó thành.Comments