a) Ba nét cơ bản

Ngang – Sổ - Chấm

Để làm quen với chữ Hán trước tiên ta làm quen với ba nét cơ bản nhất để viết nên chữ Hán.
 

Ghi chú: Nét chấm còn hai hình thức khác nhưng chỉ dùng trong viết thư pháp.

 

Bộ Thủ Có Các Nét Cơ Bản

Với ba nét cơ bản trên chúng ta học và tập viết các bộ thủ chỉ chứa một trong số ba nét này. Chúng ta cũng nên tập viết và học thuộc các bộ thủ này ngay từ đầu vì chúng rất đơn giản và dễ nhớ.

 

TT

Số Nét

Bộ Thủ

Bính âm

Hán việt

Nghĩa

1

[1]

 

Nhất

Số một

2

[2]

 

Èr

Nhị

Số hai

3

[1]

 

Biàn

Cổn

Nét sổ

4

[2]

 

Shí

Thập

Số mười

5

[3]

 

Thổ

Đất

6

[3]

 

Shì

Người có học

7

[3]

 

Gān

Can

Cái mộc, phạm đến

8

[3]

 

Gōng

Công

Người thợ

9

[8]

 

Fēi

Phi

Không có

10

[9]

 

Jiǔ

Cửu

Rau hẹ

11

[1]

 

Zhŭ

Chủ

Nét chấm

12

[2]

 

Đầu

Chấm đầu

13

[2]

 

Bốc

Bói

14

[5]

Ngọc

Đá quí, ngọc

15

[4]

 

Dòu

Đẩu

Cái đầu

16

[6]

 

Yáng

Dương

Con dê

 

 

 
 
 
Comments