c) Nét gập

Các nét Gập phải và Gập trái

Nét gập hay còn gọi là nét gãy có nhiều biến thể và là những nét khó viết. Chúng ta chia các nét thành hai nhóm: nhóm gập qua bên phải và nhóm gập xuống dưới.

Bộ thủ chứa nét gãy

Dưới đây là các bộ thủ có nét gập phải và gập xuống

 

TT

Số Nét

Bộ Thủ

Bính âm

Hán việt

Nghĩa

41

[3]

Chuān

Xuyên

Sông

42

[3]

 

Nữ

Người con gái

43

[2]

 

Khư

Riêng

44

[3]

Yāo

Yêu

Nhỏ, mảnh

45

[6]

Y

Áo

46

[8]

Cháng

Trường

Dài

47

[2]

 

Fang

Phương

Đồ dùng để đựng

48

[2]

 

Hệ

Che đậu

49

[2]

 

Kăn

Khảm

Há miệng

50

[3]

 

Shān

Sơn

Núi

51

[3]

 

Chè

Triệt

Cây cỏ mới mọc

52

[4]

Pán

Tường

Tấm ván

53

[4]

 

Piàn

Phiến

Miếng mỏng

54

[3]

Kệ (ký)

Đầu con nhím

55

[3]

 

Shī

Thi

Thây, xác người chết

56

[4]

 

Hộ

Cửa một cách, hộ gia đình

57

[2]

 

Yòu

Hựu

Lần nữa, lại nữa

58

[3]

 

Lui

Truy

Theo sau

59

[3]

 

Tuy/suy

Đi chậm

60

[3]

 

Tịch

Chiều, tối

61

[4]

 

Dǎi

Ngạt

Xương người chết

62

[5]

 

Suī

Bát

Gạt ra, đạp ra

63

[3]

 

Tài

Dẫn

Bước dài, đi xa

 

 
Comments