Tân Quốc Văn

Bài mới

 • Bài 45 功課完  放學回 哥哥妹妹 同遊庭中 晚飯後  坐燈前 先習國文  後習算 Công khóa hoàn, phóng học hồi; Ca ca muội muội đồng du đình trung. Vãn phạn hậu tọa đăng ...
  Được đăng 16:06 9 thg 12, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn
 • Bài 44 小學生  十餘 操場上  同遊戲 彼為將  持長刀 我為兵  負短槍 Tiểu học sinh thập dư nhân, thao trường thượng, đồng du hí. bỉ vi tướng ...
  Được đăng 23:22 7 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn
 • Bài 43 有客至  看我父 我迎客  入室內 父見客  問姓名 父坐右  客坐左 Hữu khách chí khán ngã phụ; Ngã nghênh khách, nhập thất nội. Phụ kiến khách ...
  Được đăng 23:18 7 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn
 • Bài 42 米多少  用斗量 布長短  用尺量 米十升  為一斗 布十寸  為一尺 Mễ đa thiểu, dụng đấu lượng; bố trường đoản, dụng xích lượng. mễ thập thăng, vi nhất ...
  Được đăng 07:31 13 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn
 • Bài 41 好哥哥  好弟弟 手牽手  同回家 母為兒  解書包 攜兒入室 Hảo ca ca, hảo đệ đệ thủ khiên thủ, đồng hồi gia. mẫu vi nhi: giải thư ...
  Được đăng 23:14 7 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 45. Xem nội dung khác »