Bài 11

đăng 08:21 2 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 20:00 13 thg 6, 2013 ]

早起

月落

日出

Tảo khởi

Nguyệt lạc

Nhật xuất

Dịch nghĩa:

Tảo khởi: sáng thức dậy; Nguyệt lạc: mặt trăng lặn; 

Nhật xuất: mặt trời mọc

Comments