Bài 12

đăng 08:27 2 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 19:58 13 thg 6, 2013 ]

窗前

階下

Song tiền

Giai hạ

紅花

綠葉

Hồng hoa

Lục diệp

Dịch nghĩa: 

Song tiền: trước cửa sổ; giai hạ: dưới bậc thềm; 
hồng hoa: hoa màu hồng; lục diệp: lá màu xanh
Comments